Nike LeBron 11 EXT “Denim”

Nike LeBron 11 EXT “Denim” 发售前预览
剧行天下
Nike LeBron 11 EXT “Denim” 发售前预览

LeBron 11 EXT “Denim”是继LeBron 10 EXT “Denim”后再次以丹宁布为其设计元素, 与LeBron 10 EXT “Denim”不同的是LeBron 11 EXT “Denim”采用黑色皮革衬起整体设计, 且内里同样由黑色皮革…